سه شنبه 30 مهر 1398

استاد امیر شهروی

نوزده سال سابقه (فقط) مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

مشاور مدارس تیزهوشان 5 استان کشور

مدیرو مشاورارشد کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)ازسال79 الی 90

 مشاورو برنامه ریز صاحب نام کشور

مشاور آموزشی صدا وسیما                                                                                 مشاور29 رتبه تک رقمی و دورقمی و 131رتبه زیر500