سه شنبه 21 آبان 1398

در آغاز مطالعه برای کسب آمادگی در امتحانات تستی، یکی از دغدغه‌های دانش‌آموزان این است که چرا با این‌‌که منابع را زیاد مطالعه می‌کنند، نمی‌توانند تست‌ها را خوب پاسخ دهند؟

مرحله‌ی اول به علت آن است که دانش‌آموز با سبک طراحی سؤالات تستی آشنایی ندارد و نکاتی که در تست‌ها آمده است بعضاً در جزوات آن‌ها موجود نیست؛ به‌خصوص آن‌که این جزوات هم از مطالب درسی باشد که معلمان تدریس می‌کنند؛ اما در بلندمدت دیده شده هر چه زمان می‌گذرد، تسلط دانش‌آموزان بر تست‌زنی بیش‌تر می‌شود و همین به مرور زمان بر روحیه‌ی آن‌ها تأثیرگذار بوده و سبب افزایش اعتمادبه‌نفس آن‌ها می‌شود.

برخی دانش‌آموزان از همان آغاز دوران مطالعه، ابتدا به فکر یادگیری تست‌های آن مبحث هستند که باید گفت این روش به هیچ وجه توصیه نمی‌شود؛ زیرا در آزمون سراسری، طراحی سؤالات از مفاهیم درس‌هاست که پیشنهاد می‌شود دانش‌آموزان به جای آن‌که از جزء به کل بروند، ابتدا با مطالعه‌ی منبع درس‌‌ها و کلیات، به سراغ جزئیات یا نکات تستی همان درس بروند.