سه شنبه 21 آبان 1398

در بررسی کارنامه ابتدا لازم است از نقاط قوت آغاز کنیم؛ زیرا مطالعه و رفتارمان آگاهانه‌تر و موفق‌تر خواهد شد

البته برای از بین بردن نقاط ضعف، تکیه بر نقاط قوت نیز بهترین کار است؛ یعنی با توجه به نقاط قوت، تئوری و راهکار‌هایی استخراج می‌کنیم. البته می‌توان از دیگران نیز ایده‌هایی دریافت کرد

هرچند روش هر کس مختص به خود اوست و باید متناسب با شرایط و روحیات خود فرد باشد. بررسی علت آن، باعث اعتمادبه‌نفس و افزایش خودباوری می‌شود و از سویی حس خوبی نسبت به خود خواهید داشت

ما برای هر کاری به شادی نیاز داریم و بر اساس آن تلاش بیش‌تری می‌کنیم؛ پس باید روی نقاط قوت فکر کنیم. باید ذهن شفاف داشته باشیم و با روش‌هایی مانند افزایش ساعات مطالعه، انتخاب منابع مطالعاتی درست، انتخاب روش مطالعه‌ی درست، تست زدن، متعادل خواندن نقاط قوت خود را حفظ کنیم و راهکارهای آن‌ها را به سایر درس‌ها و مباحث تعمیم ‌دهیم

این کار باعث ایجاد انگیزه می‌شود و با افزایش انگیزه، بر هدفمان سماجت می‌کنیم و درنتیجه جست‌وجوی ما لذت‌بخش می‌شود و به هدفمان نزدیک‌تر می‌شویم