سه شنبه 30 مهر 1398

انگیزه‌ی شما در ابتدای راه برای استفاده‌ی بیش‌تر و بهتر و رساندن مباحث در هر آزمون بسیار بالاست و با انرژی مضاعفی این نیم‌سال را آغاز می‌کنید. هیجان و انگیزه‌ی شما بیش‌تر است و می‌توانید یک شروع قوی داشته باشید.

عوامل موفقیت و عدم موفقیت خود را در نیم‌سال اول شناسایی کنید و با توجه به تجربه‌ی نیم‌سال اول، شروع بهتری داشته باشید.

تجربه‌ی درس خواندن در یک نیم‌سال را دارید و با توجه به این تجربه‌ها می‌توانید عاقلانه‌تر، متعادل‌تر و منطقی‌تر در نیم‌سال دوم کار کنید.

دوران طلایی نوروز در این نیم‌سال قرار دارد و فرصت مناسبی برای جبران کم‌کاری و به خاطر آوردن مباحث نیم‌سال اول است. بدون نگرانی از کم‌کاری‌های نیم‌سال اول مباحث و برنامه‌ی نیم‌سال دوم را آغاز کنید.