سه شنبه 30 مهر 1398

1- از خودمان یاد بگیریم. از درس خواندن خود یاد بگیریم و روی خود مدیریت داشته باشیم؛ یعنی کارهای خوب خود را بشناسیم؛ کارهایی که در نیم‌سال اول انجام داده‌ایم و باعث شده موفق شویم. به این می‌گویند فراشناخت.

2- از همتایان یاد بگیریم و بدانیم که دانش‌آموزان موفق چه کار کرده‌اند

چرا نیم‌سال دوم مهم‌تر است؟                                                                 

-. کارنامه‌ی نیم‌سال اول در اختیار دانش‌آموز است

-. انگیزه‌ی دانش‌آموز بیش‌تر است

دوران طلایی نوروز در آن قرار دارد.

                                                                                                                                                                         

راهکار موفقیت 10

 خودمان تصمیم بگیریم

بیش‌تر وقت بگذاریم

داشتن هدف‌گذاری

 قدرت نه گفتن را افزایش دهیم (و کم‌تر وقت تلف کنیم)

  توجه بیش‌تر در کلاس

خواندن درس هر روز در همان روز   

تمرکز را به یک یا دو درس معطوف کنیم (هدف‌گذاری)

بهره بردن از تجربه‌های دیگران (پدر، مادر، مشاور، معلم و دوست خوب)

برنامه‌ی پیوسته داشته باشیم 

در آخر انتخاب درست منابع به پيشرفت درسي در نيم‌سال دوم کمک می‌کند