سه شنبه 30 مهر 1398

رسیدن به هدف و احساس خوب در زندگی شما بستگی به شما در میزان استفاده بهتر از وقت دارد.

زمانی که شما می گویید زمان ندارم ،حتما برای آن زمان برنامه ای نداشتید وبه کمبود وقت رسیدید

.

وقت با ارز ش ترین منبع مالی وتمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید وقت ازبین رفتنی است نمی توان آن را پس انداز کرد فقط می توان آن را به روش های مختلف خرج کرد.

اگر به کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر کنید و از همه مهمتر کسلی وبه تعویق انداختن کار را کنار بگذاریدِ به تمام کارها وبرنامه های خود  در بهترین زمان می رسید.

اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخش اند تا هدفمند.

برای خود هدف تعیین کنید.برای مثال بگویید من فلان کار را تا تاریخ مشخصی انجام می دهم واگر هم به آن برنامه نرسیدید اصلاً ناامید نشوید زیرا تمام تلاش خود را انجام داده اید ورضایت داشته باشید.

مدام از خودتان بپرسید آیا کاری که مشغول انجام آن هستم بیش ترین بازده برای وقت صرف شده را دارد یا نه؟

حس رضایت از انجام کار ها را هیچ گاه از دست ندهید این حس باعث انگیزه برای ادامه راه می شود.

وقت مهمترین دارایی شما در زندگی است.شما  آن را چگونه می گذرانید؟

بدترین نوع هدر دادن وقت این است که کارهایی را که اصلاً نیازی به انجام دادنشان نیست به بهترین نحو انجام دهیم.هروقت می بینید کاری خیلی خوب پیش می رود می توانید دو چیز را هم پیدا کنید.یک آدم یک دنده ویک احساس وظیفه!

هدف جزیی مهم برای وقت برنامه ریزی است آن را نادیده نگیرید.