سه شنبه 30 مهر 1398

استاد امیر شهروی

مشاور مدارس و آموزشگاههای برتر تهران و 5 استان کشور

مشاور آموزشی برنامه های صداوسیما

کسب 4 سال عنوان مشاور برتر آموزشی

مشاور 29رتبه تک رقمی و 127 رتبه دورقمی

 

دانش آموزان سال دهم و یازدهم وکنکوریها در کلاسهای مشاوره وبرنامه ریزی کانون مشاور به شما برنامه ای داده می شود که موفقیت شمارا تضمین می کند.

کلاسهای سطح A ویژه فارغ التحصیلان دوشنبه ها ساعت 11تا12:30

کلاسهای سطح A ویژه دانش آموزان دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:30

کلاسهای سطح B ویژه فارغ التحصیلان  چهارشنبه ها ساعت 12:30 تا 14

کلاسهای سطح B ویژه دانش آموزان چهارشنبه ها ساعت 17:30 تا 19