سه شنبه 30 مهر 1398

استاد علی عباسی

کارشناسی ارشد رشته عمران

مدرس آموزگاهها و مدارس برتر (ماهان .پرستو.هدف .قلم چی و...)

طراح سوالات موسسه خبرگان

استاد پروازی شهرهای شیراز و اصفهان و...

کلاسهای جمع بندی مبحثی فیزیک شنبه ها ساعت 16 تا 19

استاد امیر پناهی فر

کارشناسی ارشدبیومتریال دانشگاه علم و صنعت ایران

مولف کتابهای رزمندگان

طراح سوالات آزمون های قلم چی

مدرس آموزشگاهها ومدارس برتر(ماهان.پرستو.هدف.قلم چی .خبرگان و..)

استاد پروازی شهرهای زاهدان .تبریز.خرم آبادو..)

کلاسهای جمع بندی مبحثی ریاضیات وهندسه

چهارشنبه ها وجمعه ها ساعت 16 تا 19