سه شنبه 21 آبان 1398

برگزاری کنکور سراسری تا سال ۹۷

ه گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین وضعیت حذف کنکور سراسری گفت: مطابق قانون، کنکور دانشگاه‌ها باید تا سال 90 حذف می‌شد اما با شرایط فعلی، تا سال 97 کنکور برگزار خواهد شد.

حسین توکلی گفت: کنکور تا سال 97 برگزار می‌شود ولی ما تعداد کدرشته محلهایی راکه پذیرش دانشجو در آنها براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت می‌گیرد، همه‌ساله افزایش خواهیم داد.

وی درباره سهم تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور نیز توضیح داد: سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور تا سال 92 با تأثیر مثبت اعمال می‌شد اما از سال 93 این سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی (مثبت و منفی) برای پذیرش داوطلبان به‌میزان 25 درصد در نظر گرفته شد.

به‌گفته توکلی میزان تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در پذیرش آزمون سراسری سال 94 نیز همانند سال جاری تا 25 درصد و به‌صورت قطعی خواهد بود.