سه شنبه 21 آبان 1398

دیپلمه‌های سال 84 تا 93 با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باید برای ثبت نام در کنکور سراسری سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.                                                                                                                

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ دوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی، دانشگاه فرهنگیان و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال 1394 و نیز متقاضیان تحصیل در آن دسته از کد رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در رشته های مذکور بر اساس آزمون صورت می پذیرد باید نسبت به دریافت سوابق تحصیلی خود اقدام کنند. ثبت نام در آزمون سراسری سال 94 منحصراً در یک مرحله از تاریخ 19 تا 28 بهمن انجام می شود. داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1394 دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول اعمال سوابق تحصیلی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کد سوابق تحصیلی (اطلاعات دانش‌آموزی برای داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصیلی، شامل دیپلمه‌های سال 1384 تا سال 93 با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) اقدام کنند. سایت مذکور درحال حاضر فعال است. داوطلبانی که موفق به مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی نمی شوند ضروری است از طریق سامانه (http://dipcode.medu.ir) مشکل خود را در رابطه با عدم مشاهده سوابق تحصیلی، به بصورت الکترونیکی به منطقه اخذ دیپلم خود اعلام کنند. داوطلبان درصورت ضرورت می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره آموزش و پرورش منطقه اخذ دیپلم نسبت به رفع اشکال و دریافت کد سوابق تحصیلی خود اقدام کنند. داوطلبانی که به هر دلیل تا پایان مهلت ثبت‌نام، موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی خود نشوند، به هیچ وجه امکان ثبت نام نخواهند داشت.